На шездесет четвртој, редовној, седници Градског већа града Краљева, краљевачки већници разматрали су укупно деветнаест тачака дневног реда.

Веће је усвојило Извештај о контроли квалитета ваздуха на територији града Краљева у току 2021. године и донело Закључак којим се усваја Извештај о реализацији Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2021. годину на територији града Краљева.

Донет је Закључак којим је дата сагласност на Решење којим је утврђен распоред коришћења буџетских средстава кориснику у оквиру Програмске активности – Подршка реализацији програма Црвеног крста за 2022. годину.

Већници су донели Решење о утврђивању висине износа непрофитне закупнине за станове у Првомајској улици на Берановцу и у Улици Зеке Николајевића у Рибници.

На 64. седници Градског већа донето је Решење о давању у закуп пословног простора у згради Историјског архива (бивша канцеларија Удружења оболелих од мултипле склерозе) на кп број 945 КО Краљево, који ће у својству закупца користити Демократска странка Србије – Градски одбор Краљево.

Краљевачки већници су се позитивно изјаснили на три решења о преносу права јавне својине:

– на непокретности коју чини грађевинско земљиште ван граница ГГЗ у Адранској улици, кп број 336/33 КО Грдица, на Републику Србију за потребе корисника „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд ради изградње трансформаторске станице ТС 35/10 kV Шеовац–Адрани

– на покретним стварима (један лаптоп рачунар, један презентер, пар звучника и један пројектор) за потребе Електро-саобраћајне техничке школе „Никола Тесла“ Краљево

– на покретним стварима (један лаптоп рачунар, три десктоп рачунара, три монитора, два мултифункционална уређаја, два екстерна хард диска, један фотоапарат и пет дигиталних фотоапарата) за потребе Полицијске управе у Краљеву – Одељење саобраћајне полиције.

Донети је и Закључак о усвајању Извештаја о коришћењу средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине града Краљева за 2021. годину, као и  Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине града Краљева за 2022. годину.

Веће је донело Закључак о давању сагласности да се потраживање према „ППТ – Наменска“ а.д. Трстеник, по основу јавних прихода који су уступљени приходи локалне самоуправе, конвертује у улог града Краљева у основном капиталу „ППТ – Наменска“ а.д. Трстеник уз отпис камате.

Градски већници донели су седам решења по жалбама, приговорима и захтевима грађана.

Такође, донет је Правилник о спровођењу мера смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних система грејања у 2022. години на територији града Краљева.

Print Friendly, PDF & Email