На шездесет деветој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којoм је председавао градоначелник Краљева др Предраг Терзић, већници су разматрали осам тачака дневног реда.

Усвојени су извештаји Завода за јавно здравље Краљево о хигијенској исправности воде за пиће из градског водовода у току фебруара 2022. године и о праћењу квалитета ваздуха и евалуацији резултата мерења за фебруар  2022. године.

Веће је донело три закључка о утврђивању – предлога одлуке о допуни Одлуке о водоводу и канализацији односно предлога решења о давању сагласности на Статут Народног музеја Краљево број 01-39/1, донет одлуком Управног одбора број 01-39/2 од 31.01.2022. године и Предлога закључка о усвајању Извештаја о раду Градског правобранилаштва града Краљева за 2021. годину.

О наведеним предлозима одлуку ће донети одборници на наредној  Скупштини града Краљева.

Већници су донели Закључак о давању сагласности на Решење начелника Градске управе града Краљева број 692/22 од 17.03.2022. године о измени Решења број 65/22 од 12.01.2022. године, којим је извршена пренамена буџетских средстава за капиталне трансфере за Основно образовање и васпитање за ОШ „Драган Маринковић“ Адрани.

Донет је и Закључак о давању сагласности на Годишњи план инвестиционог раскопавања површине јавне намене за 2022. годину, донет одлуком Надзорног одбора Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ број 1009-2/22 од 15.03.2022. године.

Градско веће позитивно се изјаснило на два решења за посебан поступак размене станова број 30/70Б и 49/70В, у Доситејевој улици у Краљеву, која представља обавезу обезбеђивања смештаја пресељењем крајњих корисника, чиме се завршава реализација I фазе „Пројекта стамбене обнове после земљотреса у Краљеву“.

Print Friendly, PDF & Email