На шездесет осмој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, пред краљевачким већницима нашло се седам тачака дневног реда.           

Градско веће донело је Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Градској управи града Краљева, Градском правобранилаштву града Краљева, Служби за буџетску инспекцију града Краљева, Локалном омбудсману града Краљева и Служби за интерну ревизију органа и служби града Краљева.

Већници су донели Закључaк о давању сагласности на Решење начелника Градске управе града Краљева број 651/2022 од 14.03.2022. године у вези са расподелом коришћења буџетских средстава код индиректних корисника месних заједница за 2022. годину.

Донет је и Закључак о давању сагласности Месној заједници Самаила да из сопствених средстава од давања у закуп просторија у Дому културе Самаила плати гориво на име одласка представника Самаила на манифестацију „Сабор ловаца“ у Чајетини.

Веће је донело Закључак којим је усвојило Извештај о раду Жалбене комисије за период од 1. јануара до 31. децембра 2021. године.

Краљевачки већници су се позитивно изјаснили на два решења о утврђивању права на годишњи одмор за 2022. годину – начелнику и заменику начелника Градске управе града Краљева.

 Градско веће је донело Закључак о давању сагласности за отпис дуга који Акционарско друштво „Индустрија обуће“ Београд има према граду Краљеву по основу неизмирених уступљених јавних прихода и стављању ван снаге Закључка Градског већа број 06-5/2021-I од 11.01.2021. године.

Print Friendly, PDF & Email