Шездесет пета (ванредна) седница Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник Краљева др Предраг Терзић, имала је пет тачака на дневном реду.

Градско веће је донело Закључак којим се усвајају извештаји Завода за јавно здравље Краљево о хигијенској исправности воде за пиће у току јануара 2022. године и о праћењу квалитета ваздуха и евалуацији резултата мерења за исти период.

Такође, донело је Одлуку којом се опредељује укупан проценат суфинансирања за буџетску 2022. годину, као и проценат суфинансирања у односу на врсту радова инвестиционог пројекта за буџетску 2022. годину.

Чланови Градског већа су се позитивно изјаснили и на Решење о утврђивању распореда коришћења средстава из буџета града Краљева за реализацију пројекта „Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима“ за 2022. годину.

На 65. седници Градског већа града Краљева расписан је Јавни конкурс за суфинансирање реализације пројекта смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора на територији града Краљева у 2022. години (субвенционисање замене котлова, шпорета и пећи на угаљ или дрва котловима и пећима на гас или пелет).

Краљевачки већници су донели Закључак о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног енергетског предузећа „Топлана“ Краљево, број 263 од 24.02.2022. године, којом се даје сагласност за даље активности на Пројекту „Обновљиви извори енергије у системима даљинског грејања у Србији – Фаза 1“ (инвестиција „Коришћење топлотне пумпе и отпадне топлоте кондензације димних гасова“ под редним бројем 4 у Извештају – списку пројеката).

Print Friendly, PDF & Email