На шездесет првој (ванредној) седници Градског већа града Краљева, одржаној 26. јануара 2022. године, чланови Већа су разматрали пет тачака дневног реда, као и једну допунску, и донели седам аката.

Краљевачки већници су донели Закључак којим се усвајају извештаји Завода за јавно здравље Краљево о хигијенској исправности воде за пиће у току децембра 2021. године и о праћењу квалитета ваздуха и евалуацији резултата мерења за исти месец.

Приликом разматрања друге тачке дневног реда, чланови Градског већа су донели два акта – Предлог за промену Статута града Краљева и Закључак којим се утврђује предлог одлуке о прихватању предлога за промену Статута града Краљева, којим се Скупштини града предлаже њено доношење.

Такође, донели су Закључак којим се утврђује Предлог одлуке о давању на коришћење непокретности у јавној својини града Краљева установи „Центар локалних услуга града Краљева“ из Краљева и којим се Скупштини града Краљева предлаже доношење ове одлуке.

На 61. седници Градског већа града Краљева донето је и Решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве у износу од 31.131.092,00 динара – за потребе исплате солидарне помоћи за побољшање здравственог, материјалног и социјалног положаја запослених у радном односу у јавним установама чији је оснивач град Краљево, као и Решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве у износу од 250.000,00 динара – за исплату помоћи предузетнику – активном салону венчаница Моника Даничић ПР ПРОИЗВОДЊА ОСТАЛЕ ОДЕЋЕ СТУДИО ВЕНЧАНИЦА МОНИКА КРАЉЕВО, који послује на територији града Краљева, у циљу отклањања штетних последица проузрокованих епидемијом заразне болести COVID 19.

Разматрајући допунску тачку на данашњој седници, Градско веће је донело Решење о расподели коришћења буџетских средстава индиректним корисницима месним заједницама по Одлуци о буџету града Краљева за 2022. годину.

Print Friendly, PDF & Email