На шездесетој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник града Краљева др Предраг Терзић, већници су разматрали једанаест тачака дневног реда.

Веће је донело два закључка – којима се утврђује Предлог закључка о усвајању Извештаја о раду Штаба за ванредне ситуације на територији града Краљева за 2021. годину односно Предлог закључка о усвајању Плана рада Штаба за ванредне ситуације на територији града Краљева за 2022. годину и којим се Скупштини града Краљева предлаже доношење ових закључака.

Градски већници су се позитивно изјаснили на Решење о утврђивању износа новчане помоћи породици са троје и више деце са територије града Краљева за 2022. годину.

Донета су два закључка о давању сагласности на Решење начелника Градске управе града Краљева којим је утврђен распоред коришћења буџетских средстава индиректним корисницима из области Основног и Средњег образовања и васпитања односно индиректном кориснику из области Обављања делатности установа социјалне заштите, за текући и капитални трансфер нивоу Републике за 2022. годину.

Градско веће донело је и Решење о расподели средстава за финансирање редовног рада политичких субјеката, као и Решење о утврђивању престанка дужности и именовању члана Жалбене комисије.

Такође, донето је Решење о одобравању исплате солидарне помоћи за побољшање здравственог, материјалног и социјалног положаја запослених у радном односу у јавним установама чији је оснивач град Краљево.

Краљевачки већници донели су Решење о давању сагласности кориснику непокретности ОШ „Живан Маричић“ Жича за издавање у закуп непокретности (зграда за спорт и физичку културу, уписана као објекат број 5 и школски простор – учионица и простор за студентску службу евидентирани у Згради основног образовања – објекту број 1 на кп број 875 КО Крушевица) без накнаде за потребе Економског факултета – Универзитет у Приштини.

Веће је донело Решење о преносу права на покретној ствари (путничко возило марке DACIA, комерцијалне ознаке DUSTER 1,5 dCi) из јавне својине града Краљева у јавну својину Републике Србије, за потребе корисника Дом здравља Краљево – Служба за хитну медицинску помоћ са санитетским превозом.

Донето је и Решење Градског већа којим се усваја жалба жалиоца Александра Благојевића из Краљева, кога заступа пуномоћник Душан Типсаревић, адвокат из Краљева, и којим се поништава решење Одељења за инспекцијске послове – Комунална инспекција број 355-882/17 од 15.01.2018. године, а предмет враћа на поновно одлучивање.

Print Friendly, PDF & Email