Скупштина града Краљева, на својој Осамнаестој седници одржаној 2. и 5.октобра 2009. године, донела је следеће акте:
– Одлуку о ребалансу буџета града Краљева за 2009. годину;
– Измену и допуну Програма уређивања јавног и осталог грађевинског земљишта за 2009. годину;
– Одлуку о додели Дипломе заслужног грађанина града Краљева за 2009. годину Милутину Вукосављевићу;
– Одлуку о додели Дипломе заслужне организације града Краљева за 2009. годину Гимназији из Краљева;
– Одлуку о додели Дипломе заслужне организације града Краљева за 2009. годину Предузећу за производњу, промет и услуге д.о.о. „Радијатор – инжењеринг" из Краљева;
– Одлуку о додели Октобарске награде града Краљева за 2009. годину Лазару Ристовском;
– Решење о разрешењу директора Центра за социјални рад из Краљева;
– Решење о именовању директора Центра за социјални рад из Краљева;
– Решење о разрешењу и именовању два члана и три заменика члана Изборне комисије града Краљева;
– Решење о разрешењу и именовању члана Комисије за друштвене делатности Скупштине града Краљева;
– Решење о разрешењу и именовању члана Комисије за пољопривреду и развој села Скупштине града Краљева;
– Решење о разрешењу и именовању члана Комисије за награде и признања Скупштине града Краљева;
– Радни закључак Зорана Вукадиновића у финансирања одржавања магистралних путних праваца од стране ЈП „Путеви Србије";
– Радни закључак Зорана Вукадиновића у вези израде документације за изградњу гасовода Кованлук-Берановац-Ратина-Врба;
– Радни закључак Зорана Вукадиновића у вези повраћаја средстава месним заједницама;
– Радни закључак Радована Марковића у вези Измене и допуне Програма уређивања јавног и осталог грађевинског земљишта за 2009. годину.

 
 

 

Print Friendly, PDF & Email