Краљево је један од градова који су данас у Београду поптписали трипартитни споразум са заинтересованим инвеститорима и Министартсвом енергетике, развоја и животне средине о градњи малих хидроелектрана. Краљево је добило одбрење за изградњу малих хидроелектрана на 23 локације у сливу реке Ибар. Инвеститори који су заинтересовани за тај посао, како сазнајемо долазе из Чешке, Словеније, Босне и Херцеговине али и из нашег града.

            

Print Friendly, PDF & Email