На сто осмој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао заменик градоначелника града Краљева Вукман Ракочевић, пред већницима се нашло осам тачака дневног реда.

Донети су Закључак којим се утврђује Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о давању на коришћење непокретности у јавној својини града Краљева ЈЕП „Топлана“ Краљево, као и Закључак којим се утврђује Предлог одлуке о отуђењу непокретности из јавне својине предузећу „Стил“ ДОО у поступку непосредне погодбе.

Краљевачки већници позитивно су се изјаснили на три закључка којима се утврђују предлози решења о давању сагласности на: Одлуку о ценама за обављање стручних послова Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ из Краљева поверених Јавном предузећу, донету Одлуком Надзорног одбора са Елементима за целовито сагледавање цена услуга утврђеним Одлуком Надзорног одбора, Одлуку о утврђивању Елемената за целовито сагледавање цена услуга за обављање стручних послова поверених ЈП „Градско стамбено“ коју је донео Надзорни одбор предузећа односно на Одлуку о усвајању Ценовника радова и услуга ЈКП „Водовод“ коју је донео Надзорни одбор предузећа.

Градско веће донело је два закључка којима се утврђују Предлог одлуке о општинским путевима на територији града Краљева и Предлог одлуке о измени Одлуке о Градском правобранилаштву града Краљева.

О наведеним предлозима одлуку ће донети одборници на наредној  Скупштини града Краљева.

Донето је Решење којим се усваја жалба Божидара Ракића из Краљева и поништава решење Одељења за инспекцијске послове – Комунална инспекција број:VIII-355-1115/16 од 29.11.2018. године, а предмет враћа првостепеном органу на поновно одлучивање.

Print Friendly, PDF & Email