На сто првој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник града Краљева др Предраг Терзић, у предлогу дневног реда било је 11 тачака. Како је било предлога за измену, две тачке су скинуте са дневног реда, па су градски већници донели закључке и решења за девет тачака.

Донет је Закључак којим се усвајају извештаји Завода за јавно здравље Краљево о хигијенској исправности воде за пиће у току септембра 2022. године и о праћењу квалитета ваздуха и евалуацији резултата мерења за септембар 2022. године.

Веће је донело Закључак којим се ставља ван снаге Закључак број 06-186/2020-I, утврђује Нацрт Плана квалитета ваздуха града Краљева за период од 2022. до 2027. године и упућује Јавни позив за учешће на јавној расправи.

Краљевачки већници донели су закључке о усвајању Извештаја о реализацији Одлуке о буџету града Краљева за 2022. годину за период 01.01.2022-30.09.2022. односно о утврђивању Предлога закључка о усвајању Извештаја о реализацији Одлуке о буџету града Краљева за 2021. годину за период 01.01.2022 – 30.09.2022.

На сто првој седници Већа донета су два решења – о расподели средстава за финансирање редовног рада политичких субјеката односно о давању сагласности Српској православној епархији Жичкој за парцелацију катастарске парцеле број 8755/5 КО Ушће.

Градско веће донело је Закључак о давању сагласности на Решење начелника Градске управе града Краљева број 2490/22 од 20.10.2022. године о измени решења којим је утврђен распоред коришћења буџетских средстава код индиректних корисника буџета из области Основног и Средњег образовања за 2022. годину.

Донето је Решење о утврђивању распореда коришћења буџетских средстава за Градску управу у оквиру програма 15 – Опште услуге локалне самоуправе за месне заједнице.

Већници су се позитивно изјаснили за расписивање Јавног конкурса за попуњавање положаја начелника Градске управе града Краљева и Јавног конкурса за попуњавање положаја заменика начелника Градске управе града Краљева.

Print Friendly, PDF & Email