На сто шестој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник града Краљева др Предраг Терзић, након одржане Консултативне седнице, већници су усвојили Извод из записника са претходне седнице и разматрали две тачке предложеног дневног реда.

Краљевачки већници донели су Закључак којим се утврђује Предлог одлуке о помоћи детету и ученику са сметњама у развоју и инвалидитетом, и којим се Скупштини града предлаже доношење одлуке.

Донето је и Решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве у износу од 7.000.000,00 динара за покривање вишкова радова кошења травнатих површина, набавке садног материјала и новогодишње декорације.

Print Friendly, PDF & Email