На сто трећој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, већници су разматрали шест тачака дневног реда.

Чланови Градског већа су донели Закључак којим се утврђује Предлог одлуке о изменама Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом на територији града Краљева, и којим се Скупштини града Краљева предлаже доношење одлуке.

Такође, донели су Решење о изменама Решења о образовању Радног тела за израду Предлога програма организовања такси превоза путника на територији града Краљева број 011-310/2020-I од 17.11.2020. године.

Краљевачки већници су донели Решење о изменама Решења Градског већа града Краљева број 011-340/2022-I од 25.10.2022. године (одобрење годишњих програма у области спорта на територији града Краљева и утврђивање износа средстава за њихову реализацију за 2022. годину).

Донет је и Закључак о давању сагласности на Решење начелника Градске управе града Краљева број 2578/22 од 26.10.2022. године о измени решења којим је утврђен распоред коришћења буџетских средстава код индиректних корисника буџета из области Основног и Средњег образовања за 2022. годину (пренамена буџетских средстава за капиталне трансфере за Основно образовање, ОШ „Јован Цвијић“).

На сто трећој седници, чланови Градског већа града Краљева донели су и Измене Програма чишћења и прања јавних површина односно Измене Програма зимског одржавања јавних површина за 2022. годину.

Print Friendly, PDF & Email