Градовима и општинама у којима се спроводи пројекат „Унапређење пословног окружења на локалном нивоу кроз регулаторну реформу“ недавно се прикључио и град Краљево. Уговор са имплементационим партнерима – Сталном конференцијом градова и општина (СКГО) – Савезом градова и општина и Центром за добро управљање ОПТИМУС потписан је 19. новембра 2012. године. Њихове представнике,  генералног секретара СКГО Ђорђа Станичића, директорку Оптимусу“ Слађану КаравдићКочевић и стручњака за регулаторну реформу Предрага Цветковића, данас је примио градоначелник Краљева Драган Јовановић.
Фокус п
ројекта, који финансира Швајцарска организација за економску сарадњу (SECO), јесте стварање бољег пословног окружења локалних самоуправа у Србији, а посебна пажња биће посвећена једној од главних препрека – застарелим и непотребним компликованим локалним процедурама које често ометају или успоравају пословне активности и негативно утичу на локални економски развој и ново запошљавање.

– Постоје регулаторна тела која се на државном нивоу баве овим или сличним питањима државне управе, а ми смо преузели на себе реализацију овог пројекта на нивоу градова и општина
– каже Ђорђе Станичић, секретар СКГО и додаје да су у сталном контакту са колегама које раде на државном нивоу и са којима размењују искуства.

У циљу унапређења пословног окружења, смањења трошкова и времена потребног за пословне активности
, али и ризика пословања, у Градској управи града Краљева, захваљујући овом пројекту, биће поједностављени административни поступци и примењени принципи доброг управљања. Привредни субјекти и грађани добиће транспарентну, бржу и квалитетнију услугу, кроз убрзану процедуру решавања захтева, што ће им уштедети и време и новац.

Пројекат треба да одговори на специфичности потреба градова и општине у којима се спроводе. Такође, он подразумева и анализу постојећег стања и обуку које су чланови формиране Радне групе већ имали кроз прву од четири фазе.

– Без унутрашњих снага које желе да реформишу своју организацију не би могло да буде помака, зато што се живот наставља и када пројекат буде завршен, па ће градске управе кроз сталну сарадњу са представницима „Оптимуса“ и СКГО кроз сталне обуке стицати знања која ће омогућити да се по завршетку пројекта оснује регулационо тело које ће старати о доношењу добрих прописа и најбољем начину спровођења републичких прописа – рекла је
директорка Оптимуса“ Слађана КаравдићКочевић.
Укупна вредност пројекта је 147.942,00 евра, а град Краљево ослобођен је и првобитно планираних 10 одсто учешћа. Уштеду од скоро 15.000 евра поздравио је градоначелник Драган Јовановић подсетивши да ће значајан напредак представљати и Канцеларија за брзе одговоре.
– Поручујемо грађанима, нашим привредницима и потенцијалним инвеститорима да ће, уз пројекат регулаторне реформе, два увезана и комаптибилна пројекта допринети бржем добијању дозвола и привлачењу инвеститора који ће брже решавати све што их је до сада мучило и због чега су умели и да одустану од инвестиција – рекао је градоначелник Драган Јовановић.

Електронски регистар административних поступака, као један од производа примене пројекта, олакшаће и убрзаће подношење захтева Управи, али и добијање тражених докумената и информација. То ће и странкама
, привредницима и грађанима, али и запосленима у Градској управи бити од вишеструке користи.

– Наша искуства су врло позитивна, јер је у првој фази извршен попис инвентара, односно образаца који се користе на нивоу Градске управе. Били смо врло кооперативни, па је направљен списак свих процедура које ГУ користи, а у осталим деловима овог пројекта, привредном сектору, грађанима и инвеститорима биће пружена прилика да утичу на те процедуре – појаснио је Милош Петровић, начелник Градске управе.

Пројекат ће, према Акционом плану трајати укупно 16 месеци током којих треба да буду реаализоване преостале три његове фазе, а у реализацију тих активности поред
градоначелника и начелника Градске управе, укључени су и начелници и заменици начелника одељења, шефови одсека и служби.

 
 

Print Friendly, PDF & Email