У оквиру спровођења пројекта "Унапређење пословног окружења на локалном нивоу кроз регулаторну реформу" у граду Краљеву, 25. и 26. јула 2013. године у Градској управи града Краљева, ОПТИМУС – Центар за добро управљање организовао је обуку за чланове Радне групе и службенике на тему „Анализа административних поступака и припрема препорука", Радна група је имала други састанак, а, поводом до сада урађеног, одржана је и конференција за новинаре.
            Пројекат, који би, према Акционом плану, требало да траје до фебруара 2014. године, ушао је у трећу од четири фазе. У овој фази биће анализирани пописани административни поступци који су у надлежности Градске управе и припремљене препоруке за њихово поједностављење. На основу задатих критеријума, биће одрађена детаљна анализа сваког административног поступка по питању легалности, неопходности и повољности за пословање.
            Током обуке „Анализа административних поступака и припрема препорука", учесници су стекли знања о процесу анализе административних поступака који су пописани у првој фази пројекта. Препоруке које су током прве фазе предложили службеници, привредници током фокус група, као и низ препорука које ће припремити ОПТИМУС, сагледаће, уз стручну помоћ ОПТИМУС-а, Радна група и предложити надлежним органима усвајање препорука и доношење правних аката којима ће се формализовати њихова примена. Посебна пажња ће бити усмерена на скраћење рокова за решавање предмета, елиминацију сувишних докумената или њихово прибављање по службеној дужности.
           Градоначелник града Краљева Драган Јовановић рекао је да, како је суштина регулаторне реформе поједностављење свих административних поступака, и Канцеларија за брзе одговоре, недавно отворена у краљевачкој Градској управи, одлично се уклапа у овај пројекат. Основни циљ је да Градска управа, пре свега, функционише као прави сервис грађана. Услов за  ефикаснији, модернији и квалитетнији рад Градске управе је стално усавршавање и јачање капацитета запослених.
            Како је истакао градоначелник Јовановић, веома важна ствар је и однос према инвеститорима, и домаћим и страним. Они имају оправдане замерке на дуге процедуре око издавања дозвола. Замисао је да, унапређењем рада Градске управе, град привуче инвестиције и инвеститоре, да и инвеститори буду задовољни, да их сачека неко ко ће преузети поступак и завршити све, брже и ефикасније, за њих.
            Према речима Предрага Цветковића, стручњака за регулаторну реформу ОПТИМУС-а, за сваки од укупно пописаних 176 административних поступака у граду Краљеву биће припремљени предлози за скраћење рокова, смањење такси и накнада, елиминацију непотребних докумената, промену форме докумената, њихово прибављање по службеној дужности, уведени нови стандардизовани обрасци итд. То ће допринети да Градска управа ради на модернији, квалитетнији, ефикаснији начин. Посебан акценат биће стављен на поступке из области грађевинарства и урбанизма, који су и најскупљи, издавање локацијске, употребне, грађевинске дозволе. Предлог је отварање јединственог шалтера за издавање докумената за ове области, као саставног дела Канцеларије за брзе одговоре. Уз то, будући да страни и домаћи инвеститори наилазе на мноштво административних поступака, због чега и одустају од улагања и започињања посла, план је да им се омогући лакше долажење до докумената.
             У априлу ове године, донатор пројекта "Унапређење пословног окружења на локалном нивоу кроз регулаторну реформу" – Швајцарски државни секретаријат за економске послове (SECO), донео је одлуку о престанку обавезног финансијског учешћа града у Пројекту, како је било првобитно планирано.
Print Friendly, PDF & Email