На трећој (ванредној) седници Градског већа града Краљева, одржаној 14. јула 2014. године, градски већници донели су Закључак којим се одобрава исплата једнократне новчане помоћи од 120.000 динара за још 50 власника поплављених објеката.   

Градско веће усвојило је извештај Завода за јавно здравље Краљево о хигијенској исправности воде за пиће у току маја 2014. године и праћењу квалитета ваздуха и извршеним мерењима имисије за мај 2014.

Усвојило је и Нацрт Одлуке о изради измене и допуне Просторног плана града Краљева.

Пословник о раду Комисије за именовање директора јавних предузећа и јавних комуналних предузећа чији је оснивач град Краљево такође је усвoјен.Print Friendly, PDF & Email