На тридесет трећој, редовној, седници Градског већа града Краљева, пред већницима су се нашле двадесет четири тачке дневног реда.

Чланови Градског већа донели су Закључак којим је утврђен Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Краљева за 2021. годину и предложено Скупштини града њено доношење.

Донет је Закључак којим се утврђује Предлог Измена и допуна Програма уређивања грађевинског земљишта за 2021. годину, као и Закључак којим се утврђује Предлог одлуке о изради Плана генералне регулације „Јарчујак“.

Већници су донели Закључак којим се утврђује Предлог решења о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања са финансијским планом Јавног енергетског предузећа „Топлана“, као и Закључак којим се утврђује Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Водовод“ Краљево од 4. фебруара ове године, којом је усвојен Ценовник радова и услуга, са Елементима за одређивање цена радова и услуга утврђеним Одлуком Надзорног одбора, и којима се Скупштини града Краљева предлаже доношење ових решења.

Градско веће је донело закључке којима се утврђују Предлог решења о давању сагласности на Измене и допуне Статута „Краљевачког позоришта“ односно Предлог решења о давању сагласности на Статут Спортског центра „Ибар“, као и Предлог одлуке о допуни Одлуке о мрежи јавне Предшколске установе „Олга Јовичић Рита“ Краљево.

Краљевачки већници донели су Закључак којим се утврђује Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о Градској управи града Краљева.

Веће је донело Решење о давању сагласности закупцу пословног простора у Омладинској улици број 28 у Краљеву – локал Л5, за извођење радова који имају карактер инвестиционог одржавања, као и петнаест решења по захтевима и жалбама грађана и предузетника.

Print Friendly, PDF & Email