За тридесет четврту (ванредну) седницу Градског већа, одржану 26. септембра 2017. године, било је предложено 12 тачака, али су са дневног реда скинуте тачке 4, 5, 6 и 7.
Тачка четири се односила се на оснивање Центра локалних услуга града Краљева, тачка пет на Нацрт одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе града Краљева за 2017. годину, тачка шест на Нацрт одлуке о изменама и допунама Одлуке о Градској управи града Краљева и тачка седам на разматрање Нацрта одлуке о измени и допуни Кадровског плана у Градској управи, Јавном правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама града Краљева за 2017. годину, као и утврђивање предлога одлука за седницу Скупштине града. ˃˃˃ опширније

 

         

Print Friendly, PDF & Email