На дневном реду данашње, ванредне седнице Градског већа усвојено је решење о распоређивању буџетских средстава индиректним корисницима буџета – месним заједницама у укупном износу од 50.850.000,00 динара. Месне заједнице, током календарске године, на основу пројеката са којима су аплицирале, већ су повукле део средстава, а после усвајања овог решења добиће средства да могу да заокруже све планиране и одобрене активности за редован рад месних заједница. Усвојено је и решење о одобравању средстава у износу од 3.485.000,00 динара на име учешћа града Краљева у финансирању редовног рада спортских клубова, спортских организација и удружења са територије града, пре свега клубова којима је такмичарска сезона у току.
„Средства су опредељена и за Спортски савез града Краљева који ће реализовати своје активности преко клубова, попут Новогодишње трке 2. јануара у Мрсаћу, Ибарског кроса и трке у Ушћу“, рекао је Радомир Јовановић, помоћник градоначелника за спорт и социјална питања, који је упутио и апел спортским клубовима који још нису отворили буџетски, наменски рачун да то ураде, јер до сада такви клубови нису повукли око два милиона динара одобрених динара за њихове активности.
Чланови Градског већа данас нису разматрали Нацрте одлука о образовању Савета за здравство и родну равноправност, после чега треба да буду усвојени  закључци на основу којих ће градским одборницима бити предложено да на  предстојећој седници градске скупштине усвоје одлуке о њиховом формирању, већ је одлучивање по тим двема тачкама одложено за наредну седницу Градског већа.

Пред градским већницима био је и Нацрт измена и допуна Тарифног система за обрачун испоручене топлотне енергије из система даљинског грејања,  после чега је утврђен Предлог измена и допуна Тарифног система за седницу Скупштине града. За наредну седницу градске скупштине усвојени су Предлог одлуке о локалним комуналним таксама и Предлог решења о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину.
Између осталог, усвојена су и решења о давању сагласности за парцелацију и препарцелацију ради формирања грађевинских парцела планираних за изградњу зграда колективног становања у оквиру пројекта „Урбана регенерација Доситејеве улице“, за изградњу гасне котларнице у насељу Хигијенски завод, као и за формирање грађевинске парцеле за потребе реконструкције Атлетског стадиона.

Тачка која се односи на интервенцију са 1.700.000,00 динара за Здравствени центар „Студеница“ за набавку апарата за откривање карцинома и за плаћање закупљеног простора за амбуланту у Матрушкој Бањи усвојена је након разматрања тог питања као допунске тачке дневног реда.
 
 
 

Print Friendly, PDF & Email