На тридесет другој (редовној) седници Градског већа града Краљева, већници су разматрали пет тачака дневног реда и донели један закључак и четири решења. Шеста предвиђена тачка – Разматрање Нацрта одлуке о допуни Одлуке о усклађивању Оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Краљево, приликом утврђивања дневног реда, остављена је за разматрање на некој од наредних седница Градског већа града Краљева.

Чланови Градског већа донели су Закључак којим се утврђује Нацрт одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Краљева за 2021. годину, и којим се упућује Јавни позив за учешће на јавној расправи о Нацрту одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Краљева за 2021. годину.

Градски већници су се позитивно изјаснили о Решењу о покретању поступка отуђења покретних ствари (путничких моторних возила) из јавне својине града Краљева и расписивању јавног огласа за отуђење.

На 32. седници Градског већа града Краљева, већници су разматрали и донели решења о отуђењу три катастарске парцеле, на потесу Дивље поље, које су јавна својина града Краљева најповољнијим понуђачима на основу расписаног јавног огласа – Небојши Ложњаковићу из Новог Београда, као и предузећу ДОО АУТО КАРАНОВАЦ КРАЉЕВО односно Предузећу за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом Пакер Тим ДОО.

Print Friendly, PDF & Email