Доношење одлуке о усвајању пројектног задатка за израду Стратегије развоја града Краљева обележило је данашњу седницу Градског већа.  Служба за управљање пројектима и локално економски развој припремила је нацрт у којем су дефинисане основне смернице за израду Стратегије развоја, организација, методологије рада и рок за њену израду.
„Подсећам да је у питању стратешки, кровни докумет без којег ми као град не можемо да аплициромо код европских предприступних фондова на конкурсима за повлачење било каквих средстава намењених пројектима", рекао је, по завршетку седнице председавајући Градског већа градоначелник Краљева Драган Јовановић.
Пројектним задатком дефинисан је временски оквир до 2020. године и идентификоване су четири приоритетне области: планиање и подстицај економског развоја територије, планирање инфраструктурног, територијалног, друштвеног и развоја локалне самоуправе, као и развоја регионалне сарадње. Усвајањем пројектног задатка стварају се услови за наставак рада на изради Стратегије развоја града Краљева чији је циљ дефинисање одрживог развоја града, одређивање потенцијалних предности и развојних праваца, одржавање стабилног економског раста и запошљавања, обезбеђивање социјалног напретка и смањење сиромаштва, промовисање иновација, ефикасна заштита животне средине и унапређење свеобухватног живота грађана.
„У изради тог важног докумета доста нам је помогао стручни консултант USAID-а, који је потпуно бесплатно  пружио своје консултантске услуге", рекао је градоначелник Јовановић.
Овај посао би, према његовим речима, могао да буде завршен до краја фебруара 2014. године, како би током марта могао да буде упућен градској скупштини на разматрање и усвајање.
Градски већници данас су донели и решење о распореду коришћења буџетских средстава основног и средњег образовања за текуће трансфере нивоу републике за 2013. годину у укупном износу од око 213 милиона динара и за капиталне трансфере од око 65,7 милиона динара.
„До повећања текућих трансфера је морало да дође, пре свега, због повећања цене енергената и превоза ученика који живе ван места школовања, а капитални трансфери су нешто смањени", навео је градоначелник.
Са образложењем да је било мало времена да већници заузму став и да је предлог достављен у форми радног материјала, данас је са дневног реда скинута тачка на тему разматрања Нацрта одлуке о начину и поступку именовања директора јавних и комуналних предузећа чији је оснивач град Краљево.
„Будући да је данашња седница Градског већа била ванредна, а материјал за ту тачку је стигао јуче у 14.00 часова, прихватили смо предлог члана Градског већа Милоша Угреновића да ову тачку, као изузетно важну, скинемо са дневног реда и да је, пошто је већници добро проуче, уврстимо у дневни серд наредне, редвне седнице Градског већа", појаснио је председавајући.
Градски већници данас су донели и закључак којим се за наредну седницу градске скупштине утврђује предлог одлуке о отуђењу објекта „Кабларева барака" код Машинског факултета у Краљеву. Отуђење је у корист Републике Србије, јер је Дом ученика средњих школа у Краљеву установа чији је оснивач Влада Србије, а правни субјективитет је везан за Министарство просвете. Објекат на локацији Стари аеродром има 16 соба, три ходника, кухињу и пет санитарних чворова нето корисне површине 330 квадратних метара.
Данас су усвојена и решења о давању сагласности  Привредном друштву „Електросрбија" за установљење права службености пролаза на катастарским парцелама 1908 и 5339/5 у Спомен парку и 2888/2 у Тавнику, а на основу Извештаја градског Завода за јавно здравље констатовано је да су грађани Краљева у августу користили хигијенску исправну воду за пиће из градског водовода и да су сви параметри квалитета ваздуха током тог месеца били задовољавајући.

 

 

Print Friendly, PDF & Email