На тридесет седмој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, одржаној у петак, 9. јула 2021. године, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, краљевачки већници су донели два закључка разматрајући две тачке дневног реда.

Већници су се позитивно изјаснили на Закључак којим се утврђује Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Водовод“ Краљево о расподели остварене нето добити оснивачу и за повећање основног капитала, и предложило Скупштини града Краљева његово доношење.

Градско веће је донело и Закључак о прихватању иницијативе Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ за реализацију тачке Г.2.1.2 Програма уређивања грађевинског земљишта за 2021. годину – достављање предлога реконструкције коловозне конструкције улица и некатегорисаних путева уз учешће 15% грађана.

Print Friendly, PDF & Email