На тридесет шестој (редовној) седници Градског већа града Краљева, одржаној у понедељак, 5. јула 2021. године, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, краљевачки већници су донели три закључка и шест решења разматрајући укупно девет тачака дневног реда.

Позитивно су се изјаснили на Закључак којим се утврђује Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈЕП „Топлана“ Краљево о расподели добити, Закључак којим се утврђује Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ о расподели дела добити за покриће губитка у пословању и расподели остатка добити и Закључак којим се утврђује предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Путеви“ Краљево о расподели остварене нето добити оснивачу, запосленима и за повећање основног капитала, којима се Скупштини града Краљева предлаже доношење тих решења.

Чланови Градског већа града Краљева донели су Решење о расподели средстава за финансирање редовног рада политичких субјеката.

Такође, донето је Решење о давању сагласности за коришћење дела средстава за реализацију мере из Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2021. годину.

Градског већа града Краљева усвојило је решења о отуђењу покретних ствари из јавне својине – путничког возила марке OPEL тип VECTRA ELEGANCE CARAVAN и путничког возила марке ŠKODA OCTAVIA ELEGANCE 2.0, као и путничког возила марке VAZ LADA тип NIVA 1.7 I 4×4.

Донет је и Правилник о спровођењу мера смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних система грејања у 2021. години на територији града Краљева, а Решењем Градског већа града Краљева дат је у закуп пословни простор Удружењу грађана „Покрет Срце Хероја“.

Print Friendly, PDF & Email