Скоро пет сати, са консултативним делом, трајала је данашња седница Градског већа, коју је, данас председавајући заменик градоначелника Милун Јовановић назвао „тешком радном седницом“.
Једна од најважнијих тачака данас је била разматрање  Извештаја о реализацији Одлуке о буџету закључно са септембром. У извештајном периоду буџет града Краљева је остварио укупне приходе и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 2.181.488.248,82 динара, док су у истом периоду расходи и издаци за нефинансијску имовину износили 1.959.645,79 динара. У структуи прихода највеће учешће имају порези на доходак, имовину, добра и услуге, а у структуи расхода различито је учешће појединих трошкова, али највише одлази на плате, додатке, накнаде запослених и социјалне доприносе.

Доношењем решења о коришћењу средстава текуће буџетске резерве одобрена су средства у износу од 1.197.500 динара за реализацију обавеза по  основу Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања између Националне службе за запошљавање и града Краљева за 2013. годину. 
Чланови Градског већа данас су донели и решење о одобравању средстава у износу од  око 13.700.000 динара за финансирање редовног рада спортских клубова, спортских организација и удружења током последњег квартала ове године.

Данас је, након разматрања, за наредну седницу скупштине усвојен усвојен и предлог Одлуке о начину и поступку именовања директора јавних и јавно-комуналних предузећа, чији је оснивач град Краљево – путем јавног конкурса. Усвојена су и решења о образовању радних група  за одрживи економски, одрживи територијални и инфраструктурни развој, за развој локалне самоуправе и регионалну сарадњу и за друштвени развој.
– На прошлој седници донели смо одлуку да у те четири области формирамо радне тимове, а данас имамо имена њихових чланова. У питању су радне групе за израду Стратегије развоја града Краљева, која представља кровни документ и основ који ће нам, у процесу придруживања Европској унији, отворити могућност за аплицирање код предприступних фондова – рекао је у изјави медијима заменик градоначелника Милун Јовановић.

У ове радне групе увршћени су представници власти, опозиције, релевантних институција и цивилног сектора који ће, како се очекује, створити добре услове да Стратегија која треба да буде завршена до краја 2014. године, заживи на прави начин.
Градски већници данас су, за наредну седницу градске скупштине усвојили и Предлог  одлуке о изменама и допунама Одлуке о условимаи начину снабдевања топлотном енергијом.

Према речима председавајућег данашњом седницом, заменика градоначелника Милуна Јовановића, да би ЈЕП „Топлана“ сповело прелазак на тарифни модел плаћања, потребна је додатна опрема која ће очитавати утрошак домаћинства.
– Куповина калориметара ићи ће на терет грађана који имају централно грејање, што је око трошак од око 50 евра по грејном телу, а грађани ће то морати да плаћају без обзира да ли грејање поскупљује или не – рекао је Јовановић.и подсетио да, у погледу набавке енергената, свака топлана у Србији на почетку године прави план набавке у којем је назначен и добављач горива и мазива.

Чланови Градског већа данас су усвојили и предлог текста јавног огласа за прикупљање затворених понуда за давање јавних повшина у закуп за постављање киосака у екстра (првој и другој зони) и на локацијама у трећој, четвртој и петој зони на територији града Краљева.
Уздржаним гласањем чланова Градског већа данас није усвојен предлог Програма за постављање покретних тезги на јавним површинама, због тога што се у предлогу Комисије нису налазиле три локације, које су се појавиле у Одлуци, а да их Комисија није разматрала као предлоге. На  крају данашње седнице чланови Градског већа одлучивали су по бојним жалбама грађана.

 

 

Print Friendly, PDF & Email