У оквиру пројекта „Краљевачки дневни центар“, који финансира Европска унија а инплементира град Краљево са партнерима на пројекту Центром за социјални рад Краљево, Герентолошким центром и удружењем „Продор“, у току су активности на изради стратегије социјалне политике града Краљева. Овај стратешки документ, који ће  дефинисати правце развоја социјалне политике града Краљева у наредном периоду, изузетно је важан како за град, тако и за грађане на које мере социјалне политике директно утичу.
У циљу израде овог стратешког документа оформљен је стручни тим, састављен од представника града Краљева, партнера на пројекту, Националне службе за запошљавање, Здравственог центра „Студеница“, Црвеног крста Краљево, Школске управе Рашког округа и невладиног сектора. Задатак тима је да, кроз организоване радионице и састанке, изради нацрт Стратегије социјалне политике града Краљева која ће затим бити стављена на јавну расправу. Сви заинтересоване групе и појединци ће бити у прилици да дају своје сугестије и предлоге. Након јавне расправе, нацрт Стратегије ће бити прослеђен Градском већу и Градској  скупштини на усвајање.
У току октобра, планирана су три састанка тима за ревизију Стратегије социјијалне политике гарда Краљева, као и радионица која ће се одржати 24. и 25. октобра

Print Friendly, PDF & Email