У оквиру Пројекта „Унапређење пословног окружења на локалном нивоу кроз регулаторну реформу“, који град Краљево, од новембра 2012. године, спроводи у сарадњи са Центром за добро управљање ОПТИМУС, уз финансијску подршку Швајцарског државног секретаријата за економске послове – SECO, данас је свечано потписан Споразум о сарадњи у успостављању обједињене процедуре између града Краљева, јавних предузећа и организација.

Потписници Споразума су град Краљево, Градска управа града Краљева, ЈКП „Водовод“, ЈЕП „Топлана“, Дирекција за планирање и изградњу „Краљево“, Завод за заштиту споменика културе Краљево, Електросрбија д.о.о – Електродистрибуција Краљево, „Телеком Србија“ АД, Регија Крагујевац – Извршна јединица Краљево, а то ће учинити и Републички геодетски завод – Служба за катастар непокретности и Министарство унутрашњих послова – Сектор за ванредне ситуације Краљево.

Изменама Закона о планирању и изградњи из децембра 2014. године, уведена је обавеза успостављања обједињене процедуре, која представља иновативни механизам у раду локалне самоуправе и осталих институција у процесу издавања дозвола из области изградње. Један од значајних проблема са којим се сусрећу привредници и грађани у процесу изградње је прибављање великог броја докумената која издају јавна предузећа, Служба за катастар и друге организације. Град Краљево је препознао проблем и, у сарадњи са ОПТИМУС-ом, са којим већ реализује пројекат, иницирао потписивање споразума, на основу којег ће Градска управа прибављати, по службеној дужности, од других потписница споразума, потребна документа како би се повећала ефикасност и побољшао квалитет услуга локалне администрације. Споразум је значајан корак у успостављању законски обавезујуће обједињене процедуре којом ће се смањити кораци, трошкови и време изградње грађевинских објеката.    

„Успостављањем обједињене процедуре унапредићемо рад и убрзати добијање потребних дозвола у области грађења, што је изузетно важно, како због великог подстицаја грађевини тј. изградње већег броја објеката у нашем граду, тако и због привлачења нових инвестиција“, изјавио је градоначелник града Краљева Томислав Илић.

Према речима начелника Градске управе града Краљева Милоша Петровића, када се говори о доброј управи, говори се о управи која функционише на начелима делотворности, ефикасности и транспарентности у раду.

„Делотворност подразумева да за што мање времена и са мање трошка грађани остварују своја права код Градске управе. Покушавајући да направимо реформу јавне управе, у склопу тога и Градске управе, спровели смо поступак регулаторне реформе. Данас смо потписали споразум, који јесте законска обавеза, по Закону о планирању и изградњи, али смо, независно од тога, идући у сусрет Закону, радили интензивно током прошле године на стварању једног оваквог споразума. Веома је важно да сарадња буде не само у оквиру Градске управе, него и са јавним предузећима, а посебно истичем сарадњу са републичким јавним предузећима, која до сада није била на одговарајућем нивоу у смислу поштовања неких рокова. Сада ћемо, поштујући рокове из Споразума, много брже и ефикасније да спроводимо процедуре“, објаснио је начелник Градске управе града Краљева Милош Петровић.

Како је истакла заменик директора ОПТИМУС-а Катарина Милановић, Краљево је један од ретких градова који су препознали потребу да се ради на успостављању обједињене процедуре, и то не онда када је закон донет већ значајно пре закона.

„Успостављање обједињене процедуре уводи град Краљево и остале стране потписнице у мали круг институција које на овај начин унапређују своје пословање и преузимају обавезе прикупљања потребне документације у име странака“, истакла је Милановићева.

Она је захвалила свима на успешној сарадњи и пожелела успех у даљем успостављању целе процедуре и њеној конкретизацији на терену, а самим тим и брзом решавању захтева инвеститора и грађана.

            Потписивање Споразума представља нови корак у реформи градске администрације и осталих органа кроз унапређивање комуникације, координације, размене информација и докумантације између страна потписница, чиме се поједностављује процес издавања дозвола, сагласности, решења и одобрења, скраћује време чекања за странке и документација коју странке непосредно прибављају.            

 

  

           

Print Friendly, PDF & Email