Комисија за комасацију дела катастарских општина Самаила и Мрсаћ

Комисија за комасацију дела катастарских општина Самаила и Мрсаћ oбавештaва учеснике комасације у катастарским општинама Самаила и Мрсаћ да ће, од 24. априла 2023. године, Поткомисија за комасациону процену земљишта почети радове на отварању педолошких профила за комасациону процену вредности земљишта. Из Комисије моле грађане да имају разумевања и не ометају рад Поткомисије, као и да не затварају профиле док се не заврши стручни надзор Републичког геодетског завода (о чему ће благовремено бити обавештени).