ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
Координате oсовинских тачака
Координате темена улица
II Измена ПГР Центар – Чибуковац

ГРАФИЧКИ ДЕО
Предвиђено грађ. подручје са површинама јавне намене
Планирана намена
Урбанистичка регулација
План саобраћаја
План осовинске мреже