ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
Измена ПДР Центар града Краљева – (Исправљен доношењем закључка Бр. 06-82/2021-I од 26.03.2021, Сл. лист града Краљева бр. 8/2021, 9/2021)

НАПОМЕНА: На овом лику можете погледати пречишћен текст Исправљен доношењем закључка Бр. 06-82/2021-I од 26.03.2021, Сл. лист града Краљева бр. 8/2021, 9/2021)

ГРАФИЧКИ ДЕО
Подела на урабанистичке зоне и целине – (Исправљен доношењем закључка Бр. 06-82/2021-I од 26.03.2021, Сл. лист града Краљева бр. 8/2021, 9/2021)
Планирана намена – (Исправљен доношењем закључка Бр. 06-82/2021-I од 26.03.2021, Сл. лист града Краљева бр. 8/2021, 9/2021)
План саобраћаја – (Исправљен доношењем закључка Бр. 06-82/2021-I од 26.03.2021, Сл. лист града Краљева бр. 8/2021, 9/2021)
Урбанистичка регулација – (Исправљен доношењем закључка Бр. 06-82/2021-I од 26.03.2021, Сл. лист града Краљева бр. 8/2021, 9/2021)
Јавно и остало грађевинско земљиште – (Исправљен доношењем закључка Бр. 06-82/2021-I од 26.03.2021, Сл. лист града Краљева бр. 8/2021, 9/2021)

НАПОМЕНА: На овом линку можете погледати Графички део Исправљен доношењем закључка Бр. 06-82/2021-I од 26.03.2021, Сл. лист града Краљева бр. 8/2021, 9/2021)

Print Friendly, PDF & Email