09.07.2015.

Отворени поступак јавне набавке:
Набавка добара – бензина, дизел горива и плина (течног гаса) по партијама за потребе Градске управе града Краљева
Датум отварања: 09.07.2015. године

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

Print Friendly, PDF & Email