01.08.2017 -08.08.2017.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ДРУГОЈ ФАЗИ КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА

За јавну набавку у другој фаза квалификационог поступка, набавка радова на административном извршењу решења о рушењу и уклањању објеката, делова објеката, мањих монтажних објеката и комуналне инфраструктуре за потребе Градске управе града Краљева-по партијама

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 404-43/17-VII
♦ Обавештење о закљученом уговору

Print Friendly, PDF & Email