04.03.2016.

Поступак јавне набавке мале вредности:
Набавка услуге – екстерне ревизије Завршног рачуна буџета града Краљева за 2015. годину, за потребе наручиоца града Краљева.

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Print Friendly, PDF & Email