11.03.2016.

Поступак јавне набавке мале вредности:
Набавка добара – грађевинског материјала за породице избеглих лица из БИХ и Републике Хрватске са пребивалиштем на територији града Краљева, за потребе града Краљева као наручиоца.

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Print Friendly, PDF & Email