12.12.2017 – 25.12.2017.

Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта “Краљево”

Јавнa набавкa – Hабавка радова на изградњи моста преко реке
Рибнице на територији града Краљева

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
♦ ПИТАЊЕ И ОДГОВОР
♦ ПИТАЊЕ И ОДГОВОР
♦ ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Print Friendly, PDF & Email