06.10.2017 – 18.10.2017 – 24.10.2017.

Jавнa набавкa мале вредности, ЈН број 404-54/17-VII

 Hабавка радова на измештању постојећих ЕЕ и ТТ инсталација са локације зграде I фазе и изградњи градилишних прикључака „Пројекта стамбене обнове после земљотреса у Краљеву”, за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца – поновљени поступак

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА   19.10.2017-24.10.2017.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Print Friendly, PDF & Email