06.11.2017 -14.11.2017.

Jавнa набавкa мале вредности, ЈН број 404-58/17-VII

 Hабавка услуге сервисирања рачунарске опреме, за потребе Градске управе
града Краљева-поновљени поступак

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
♦ ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Print Friendly, PDF & Email