24.04.2017.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА – ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ   НА ЗАШТИТИ НЕРЕГУЛИСАНИХ КОРИТА ВОДОТОКОВА II КАТЕГОРИЈЕ

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Print Friendly, PDF & Email