10.05.2017.

Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта “Краљево”

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА

Изградња амбијенталне ограде код капеле – спомен собе у Спомен парку

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

Print Friendly, PDF & Email