26.05.2017.

Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта “Краљево”

Јавна набавка радова
– изградња атмосферске канализације
за комплекс зграда у ”Војном насељу”

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

ODLUKA O DODELI UGOVORA

Print Friendly, PDF & Email