29.09.2017 – 30.10.2017.

Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта “Краљево”

Изградња и реконструкција мреже и објеката водовода и фекалне
канализације изван зоне надлежности ЈКП “Водовода”,
донетих по предлозима МЗ, уз сагласност Градског већа, ЈН 1.3.22

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

27.10.2017. Измена конкурсне документације
27.10.2017. Обавештење о продужетку рока отварања документације
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Print Friendly, PDF & Email