10.11.2017 – 12.12.2017.

Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта “Краљево”
Јавнa набавкa – Изградња и реконструкција мреже и објеката водовода и фекалне канализације у зони надлежности ЈКП “Водовода”

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
♦ ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
♦ ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Print Friendly, PDF & Email