10.11.2017 – 11.12.2017.

 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта “Краљево”

 Јавнa набавкa – Изградња јавне расвете на Берановцу

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

ПИТАЊЕ И ОДГОВОР ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 21.11.2017.
ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 01.12.2017.
♦ ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Print Friendly, PDF & Email