16.11.2017 – 18.12.2017.

Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта “Краљево”

Јавнa набавкa –Изградња моста на путу Чукојевац-Гледић у
Годачици са потребном регулацијом потока Гушевац

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

ПИТАЊЕ 12.12.2017.
ПИТАЊЕ 13.12.2017.
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
♦ ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Print Friendly, PDF & Email