10.04.2017.

Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљиштa “Краљево”

Позив за подношење понуда за јавну набавку радова
– изградња објекта за Меморијално – спортски центар у Адранима
на иницијативу Удружења учесника рата 1991. – 1999.

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊЕ
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊЕ 1
Oбавештење о закљученом уговору

Print Friendly, PDF & Email