24.11.2017 – 25.12.2017

Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта “Краљево”

Јавнa набавкa –  Изградња паркинга иза Основног суда

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

♦  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
♦ ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ

Print Friendly, PDF & Email