28.04.2017.

Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта “Краљево”
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА – ИЗГРАДЊА ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ ДУЖ БЕДЕМА ОД МОСТА НА ИБРУ ДО ХАЛЕ СПОРТОВА

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Print Friendly, PDF & Email