22.11.2017 – 22.12.2017

Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта “Краљево”

Јавнa набавкa – Изградња водоводне мреже Матарушка
бања – Конарево

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

♦  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
♦  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Print Friendly, PDF & Email