04.04.2017.

Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљиштa “Краљево”

ОБАВЕШТЕЊЕ

о покретању преговарачког поступка без објављивања позива јавне набавке

Извођење додатних (непредвиђених) радова на изградњи затвореног базена I фаза.

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

      ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

Print Friendly, PDF & Email