Јавна набавка број 404-05/18-VII

Набавка услуге обука за завариваче у оквиру пројекта „Обука незапослених младих лица за запошљавање у складу са потребама дефицитираних занимања на подручју града Краљева“, за потребе наручиоца Градске управе града Краљева

Јавни позив                                                       Конкурсна документација