Јавна набавка број 404-06/18-VII

Набавка добара канти за проширење примарне селекције отпада и киштри за изношење отпада на сеоском подручју, по партијама за потребе буџетског Фонда за заштиту животне средине Градске управе града Краљева као наручиоца

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

 ♦ Одлука о додели уговора

                                                                                                                              Обавештење о закљученом уговору

Print Friendly, PDF & Email