Јавна набавка број 404-07/18-VII

Набавка услуге сузбијања комараца на територији града Краљева за 2018. годину, за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

♦ Измена и допуна конкурсне документације

♦ Питања и одговори у вези конкурсне документације

♦ Одлука о додели уговора

♦ Обавештење о закљученом уговору

Print Friendly, PDF & Email